AN ŞCOLAR 2019-2020
SEMESTRUL I

NR.CRT. DATA

 

ACTIVITATEA RESPONSABILI
1. 12.09.2019 Prezentarea Raportului Comisiei Metodice pe anul şcolar 2018 –  2019.

Planul de învăţământ pe nivele de vârstă.

Scheme orare pe grupe de vârstă.

 

DEZBATERE

 

BÎLGĂR OTILIA

 

CADRELE DIDACTICE

2. 19.09.2019 Participarea la Consfătuirea judeţeană a educatoarelor.

Discuţii pe marginea noului curriculum, precum şi privind completarea rubricilor din condica de evidenţă a activităţii didactice a educatoarelor.

 

DEZBATERE

 

BÎLGĂR OTILIA

 

 

CADRELE DIDACTICE

3. 26.09.2019 Problematica evaluărilor iniţiale în contextul identificării stadiului de dezvoltare individuală a copiilor.

Prezentarea fişelor de evaluare folosite şi raportul aferent.

 

DEZBATERE

 

BÎLGĂR OTILIA

 

 

CADRELE DIDACTICE

4. 03.10.2019 Standarde de excelenţă pentru profesia de educatoare.

 

MASĂ ROTUNDĂ

 

BĂLĂNESCU

CAMELIA

 

CADRELE DIDACTICE

 

5. 10.10.2019

 

 

 

Metode alternative de predare – învăţare.

 

REFERAT

 

BODESCU

OTILIA

 

 

6. 17.10.2019 ACTIVITATE DEMONSTRATIVĂ

 

GRUPA MARE A

CORDESCU

DOINA

 

7. 24.10.2019 Modele de proiecte în sistem integrativ

 

DEZBATERE

 

MÎNDRULEANU

SIMONA

 

CADRELE

DIDACTICE

 

8. 07.11.2019 Copilul preşcolar şi jocul didactic.

 

REFERAT

 

BÎLGĂR

OTILIA

9. 14.11.2019 ACTIVITATE DEMONSTRATIVĂ

 

GRUPA MARE A

 

VĂDUVA

LARISA

10. 21.11.2019 Calitatea şi eficienţa didactică prin utilizarea metodelor moderne.

 

REFERAT

 

SPINEANU

ANA-MARIA

 

11. 28.11.2019 Preşcolarul şi dezvoltarea socio-emoţională.

 

DEZBATERE

 

PLUTĂ

MĂDĂLINA

 

CADRELE

DIDACTICE

12. 05.12.2019 ACTIVITATE DEMONSTRATIVĂ

 

GRUPA MARE C

 

PUIU

EMANUELA

 

13. 12.12.2019 Managementul imaginii grădiniţei şi perspective ale promovării acesteia în comunitate.

 

REFERAT

 

SAMFIRA

CRISTINA

 

14. 19.12.2019 Grădiniţa, familia şi comunitatea: parteneri în educaţie.

 

DEZBATERE

 

 

BARBU

CRISTINA

 

CADRELE

DIDACTICE

 

 

Responsabil Comisie metodică,
Bîlgăr Otilia

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here