PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR SUSŢINUTE ÎN CADRUL COMISIEI METODICE  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT...

AN ŞCOLAR 2019-2020 SEMESTRUL I NR.CRT. DATA   ACTIVITATEA RESPONSABILI 1. 12.09.2019 Prezentarea Raportului Comisiei Metodice pe anul şcolar 2018 -  2019. Planul de învăţământ pe nivele de vârstă. Scheme orare pe grupe de vârstă.   DEZBATERE   BÎLGĂR...

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞI  EXTRACURRICULARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020

  NR. CRT.   DATA   DENUMIREA ACTIVITĂŢII TIPUL DE ACTIVITATE MIJLOACE  DE REALIZARE RESPONSABIL/ PARTICIPANŢI 1.   9 Septembrie 2019   „Grădiniţă, bine te-am găsit!“   Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2019 – 2020 Director, Prof. Bălănescu Camelia Toate cadrele...

Ziua Internațională a Educației

Activitatea extracurriculară "Ziua Internațională a Educației" a avut ca scop familiarizarea preșcolarilor cu semnificația zilei de 5 octombrie și reamintirea faptului că o educație...